Võrdluses 0 toode(t) Ostukorvis 0 toode(t)
X

Tingimused

OSTUTINGIMUSED SALMO NETIPOES

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Salmo.ee (edaspidi Salmo e-pood) omaniku  Salmo & Luts OÜ vahel Salmo e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Salmo e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Salmo & Luts OÜ on õigustatud Salmo e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse kodulehekülje www.salmo.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest. Tellimuse edastamisel  enne tingimuste muudatuste jõustumist,  kohaldatakse Teie ja Salmo vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajahetkel kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Salmo & Luts OÜ arvelduskontole.

2. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
2.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates  e-maili aadressile salmo@salmo.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades klienditeeninduse kontakttelefonile 6 775 747.
2.2. Peale toodete kättesaamist on toodetega tutvumiseks aega 14 päeva. Kui ostetud kaup  mingil põhjusel ei sobi, on 14 päeva jooksul võimalus toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Salmo e-poe e-maili aadressile salmo@salmo.ee vastavasisuline tellimuse tühistamise teade koos tellimuse numbriga või helistades Salmo klienditeeninduse kontakttelefonile 6 775 747.
2.3. Tellimuse tühistamisel punktis 2.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 2.2 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi  arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest .
2.4. Tagastatav toode peab olema pakendis ja kasutamata ning sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt (kõik tooted).
2.5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on kahjustatud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Salmo & Luts OÜ poolt, on Salmo & Luts OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine toote eest tasutud tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Salmo & Luts OÜ tasaarveldamise teate tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega klient ei nõustu, on õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks kliendi ja Salmo & Luts OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

3. Toote ümbervahetamine
Kui toode mingil põhjusel ei sobi, saab selle soovi korral vahetada teise toote vastu eeldusel, et soovitav kaup on laos olemas. Kõik kauba vahetamisega seotud kulud tasub ostja.

4. Vastutus ja vääramatu jõud
4.1. Salmo & Luts OÜ vastutab kliendi ees ja klient  vastutab Salmo & Luts OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
4.2. Salmo & Luts OÜ ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Salmo & Luts OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Salmo & Luts OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

5. Muud tingimused
5.1. Kõiki Salmo e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Salmo & Luts OÜ-l puudub neile juurdepääs.
5.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
5.3. Kliendi ja Salmo & Luts OÜ vahel seoses Salmo e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel onkliendil  õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
5.4. Salmo & Luts OÜ e-poes müüdavad tooted ei ole mõeldud edasimüümiseks juriidiliste isikute poolt. Vastavasisulised tellimused tühistatakse.
5.5. Juriidiliste isikute poolt edasimüüdavate toodetele ei kehti Salmo poolne garantii.