Privaatsus

Personaalne info

ZumZum OÜ kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

  • andmeid selle kohta, kuidas klient kasutab Salmo veebilehte,
  • andmeid kõikide operatsioonide kohta, milles klient Salmo lehel osaleb infot,
  • mida klient sisestab veebilehel registreerumiseks.

ZumZum OÜ võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

  • veebilehel töö toetamiseks,
  • kliendile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks,
  • maksearvelduste tegemiseks.

Vajadusel avaldab ZumZum OÜ Ostja personaalset infot oma agentidele või teistele vahendajatele (näit. kullerile kauba kättetoimetamiseks), kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama seda personaalset infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse kokkuleppele.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib ZumZum OÜ samuti edastada Ostja isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate ZumZum OÜ õiguste kaitseks.

Ostja andmete turvalisus

ZumZum OÜ püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed Ostja isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. 

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSLi, MasterCard SecureCode, Verified by Visa krüpteeritud andmevahetust, kaupmees sisestatud kaardi andmeid ei näe. Kaarditehingu tegemiseks suunatakse klient Nets Estonia turvalisse keskkonda (maksmise hetkel serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Nets Estonia serverites). Estonia).